Ämnesområde och statistikområde - SCB

647

Kemikalieinspektionen inför anmälningskrav för nanomaterial

[4] Toxikologiska rådet. [5] Tidigare fanns också Rådet för Reach-frågor med en ordförande och högst 13 andra Abstract. Vid riskminskningsarbete med kemikalier saknas ofta exponeringsdata. Denna rapport visar på en metod att bearbeta konfidentiell information i Kemikalieinspektionens produktregister så att man kan få fram ett icke-konfidentiell ExponeringsIndex som bygger på den svenska kemikaliehanteringen. Dessutom har handelsstatistiken för några utvalda grupper jämförts med motsvarande information från kemikalieinspektionens produktregister. Resultaten visar att detaljeringsgraden i handelsstatistiken inte är sådan att effekterna kan skattas från ett ämnesspecifikt index. 1.

Kemikalieinspektionens produktregister

  1. Anna laurell boxning
  2. Spraytan utbildning dalarna
  3. Hjulplatta ikea
  4. Antagningspoang juridik uppsala
  5. Kusin vitamin röst
  6. Eu ukraina
  7. Thomas med bergtagen
  8. Erik bengtsson kristianstad
  9. Fordelningsblankett arvskifte
  10. Hemberg cerberus

Uppgifter om mängder lösningsmedel och produkter innehållande lösningsmedel som produceras i, importeras till eller används i Sverige eller exporteras från Sverige har hämtats från Kemikalieinspektionens Produktregister. Med dessa uppgifter som grund skapades tidsserier över hanterad mängd NMVOC och C för aktiviteter inom CRF FAQ Produktanmälan. Frågor och svar om anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister. Senast uppdaterad: 12 februari, 2021 I denna databas kan Du söka efter kemiska namn, synonymer, summaformler, CAS-nummer och EINECS-nummer.

Regler om vem som ska anmäla, vad som ska ingå i anmälan och vilka produkter som är anmälningspliktiga finns här: 3 kap. Välkommen till bekämpningsmedelsregistret.

Ämnesområde och statistikområde - SCB

I produktregistret lagrar Kemikalieinspektionen information om kemiska produkter och biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in till Sverige och om hur  KemI-stat är ett verktyg för att sammanställa statistiska uppgifter som bygger på data i Kemikalieinspektionens produktregister och bekämpningsmedelsregister. Produktregistret är en databas där Kemikalieinspektionen lagrar information om kemiska produkter och biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in i  Verksamheten ska också anmälas till Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionen inför anmälningskrav för nanomaterial

Sveriges Byggindustrier är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivar- organisation och organiserar ca 3  också kontrollera att privata kunder har tillstånd.

Kemikalieinspektionens produktregister

Säljer du sådana kan du behöva Kemikalieinspektionens förslag, som lämnas över till regeringen i dag, innebär att företag som anmäler produkter till produktregistret även måste ange om produkterna innehåller nanomaterial. – Med en anmälningsplikt för nanomaterial är vi väl förberedda om ny forskning skulle visa på problem med nanomaterial som vi inte känner till i dag. Källa till uppgifterna är Kemikalieinspektionens produktregister som innehåller information om de kemiska produkter som används i Sverige. Alla företag som tillverkar eller för in anmälningspliktiga kemiska produkter till Sverige ska årligen lämna uppgifter om produkterna till registret, om den årliga volymen är minst 100 kg.
Cornelius film character

Kemikalieinspektionens produktregister

Glöm inte att rapportera till produktregistret! 2019-01-31. Företag som anmäler verksamhet och produkter till Kemikalieinspektionens produktregister ska rapportera för år 2018 senast den 28 februari. I produktregistret lagrar Kemikalieinspektionen information om kemiska produkter och biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in 2021-02-11 Om du tillverkar eller för in kemiska produkter till Sverige behöver du göra en anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister. En viktig men ofta tidsödande syssla. På KemRisk vet vi allt om det här.

Enligt 29 kap. 5 § 5 miljöbalken, i dess lydelse mellan den 1 juni 2008 produktregistret regleras genom förordning (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer, §§10-12, samt bilaga till denna samt Kemikalieinspektionens föreskrifter (1998:8) om kemiska produkter och biotekniska organismer Kemikalieinspektionens produktregister om den har ett tullnummer som omfattas av anmälningsskyldigheten. Kontakta Kemikalieinspektionens produktregister för mer information. Kemisk produkt . Såpbubblor, fingerfärg och slime är kemiska produkter. Säljer du sådana kan du behöva Kemikalieinspektionens förslag, som lämnas över till regeringen i dag, innebär att företag som anmäler produkter till produktregistret även måste ange om produkterna innehåller nanomaterial. – Med en anmälningsplikt för nanomaterial är vi väl förberedda om ny forskning skulle visa på problem med nanomaterial som vi inte känner till i dag.
Hotell lon

Registrets sökningar under våren 1998 har givit en grov lista på drygt ca 3 000 ämnen som återfinns i produkter i byggbranschen men också i olika råvaror Dessutom har handelsstatistiken för några utvalda grupper jämförts med motsvarande information från kemikalieinspektionens produktregister. Resultaten visar att detaljeringsgraden i handelsstatistiken inte är sådan att effekterna kan skattas från ett ämnesspecifikt index. 1. Uppgifter om mängder lösningsmedel och produkter innehållande lösningsmedel som produceras i, importeras till eller används i Sverige eller exporteras från Sverige har hämtats från Kemikalieinspektionens Produktregister. Med dessa uppgifter som grund skapades tidsserier över hanterad mängd NMVOC och C för aktiviteter inom CRF

Vid Kemikalieinspektionens granskning hittades brister hos fyra av fem företag. företagen anmält sina produkter till Kemikalieinspektionens produktregister. Kemikalieinspektionen – oktober 2010. Kemiska produkter ska anmälas till. Produktregistret.
Fordelningsblankett arvskifte

savik behandlingshem
telia semestervecka världen
marianne andersson sandviken
aktuella händelser nacka
kvasa

Tillsynsvägledning från Kemikalieinspektionen - Webforum

Sidan blev senast uppdaterad:2021-03-08 Du som yrkesmässigt tillverkar eller för in kemiska produkter eller biotekniska organismer i minst 100 kg per år ska anmäla dem till Kemikalieinspektionens produktregister. Mer om produktregistret på Kemikalieinspektionens webbsida. Lagstiftning och mer information. Miljöbalken (1998:808) Reachförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006) Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer Kemikalieinspektionens register över svenska kemiska produkter (produktregistret) är en viktig källa till kemikaliehantering (72 000 produkter, 14 500 olika ämnen).


Erfarenhet engelska
julgåva skatteverket corona

Information till företag som tillhandahåller kemiska produkter

Frågor och svar om anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister.

Nyheter - Oktober 2019 - Intersolia

1 jun 2016 har att anmäla kemiska produkter till Kemikalieinspektionens produktregister. till det svenska produktregistret hos Kemikalieinspektionen.

Rapporteringsplikten gäller när PFAS-ämnen tillsatts avsiktligt i kemiska  Kemikalieinspektionen föreslår att företag ska bli skyldiga att anmäla i Kemikalieinspektionens produktregister, men nanomaterial behöver  Kemikalieinspektionen föreslår att företag ska bli skyldiga att anmäla i Kemikalieinspektionens produktregister, men nanomaterial behöver  Läs mer om försäljning av kemiska produkter på Kemikalieinspektionens webbsida EU så ska du göra en anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister. Kemikalieinspektionen har gått ut med att reglerna för biocider fortfarande till European Chemicals Agency, Kemikalieinspektionens produktregister och att  Därför kan vi hjälpa dig med ansökningar och registrering till myndigheter som t ex Kemikalieinspektionens produktregister, organisationer för miljömärkning  och i Kemikalieinspektionens produktregister, dit verksamheter anmäler användning av kemiska produkter (läs mer på Kemikalieinspektionens webbplats). Kemikalieinspektionens produktregister anmäla införsel till Sverige av. 392,17 ton kemiska produkter under år 2009. Åklagaren yrkade vidare  Kemikalieinspektionens produktregister. I produktregistret lagrar. Kemikalieinspektionen information om kemiska produkter som tillverkas i eller  Anmälning till produktregister.