Praktisk filosofi - Magisterkurs - Stockholms universitet

5405

Hitta utbildningar på Antagning.se - Antagning.se

Undervisningen sker i såväl föreläsnings- som seminarieform. Dnr SU FV-4.1.1-0769-20 1 (17) Stockholms universitet Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i filosofi Philosophy 1. Beslut Denna allmänna studieplan för utbildning på forskarnivå i filosofi är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet 2020-02-28. Studieplanen gäller fr o m 2020-02-28. 2. Praktisk filosofi går att definiera som studier av filosofiska hörnstenar för praktiskt tänkande (metafysik, kunskapsteori, logik).

Praktisk filosofi 1 su

  1. Riksdagsvalet 2021 resultat
  2. Apbs conference
  3. Ungdomsmottagningen huddinge boka tid
  4. Www datea se
  5. Lön verksamhetsutvecklare it

Bilaga 1: Nyckeltal. 133. Bilaga 2: Helårsstudenter, helårsprestationer och examinerade  Praktisk filosofi I introducerar den praktiska filosofins mest grundläggande frågeställningar: Vad gör en handling rätt? Vilka principer utgår vi ifrån när vi påstår att  Du får en introduktion till centrala frågeställningar och teorier inom praktisk filosofi samtidigt som du lär dig analysera komplexa problem på ett systematiskt sätt. Den här kursen utgör första terminen av kandidatprogrammet i filosofi, ekonomi och politik. Programmet syftar till att ge dig en god grund för att analysera  Denna kurs motsvarar Praktisk filosofi I - heltid dag. Skillnaden är att här löper kursen på deltid över två terminer (höst/vår) med föreläsningar på kvällstid.

1 Beslut Denna allmänna studieplan för utbildning på forskarnivå i filosofi är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet 2013-05-28. Den ersätter tidigare allmänna studieplaner i praktisk filosofi samt teoretisk filosofi. Studieplanen gäller fr o m 2013-05-28.

HT2019 A B C D E F G H I J K L M 1 2 Antagna till samtliga

Du som studerar filosofi tränar dig i att uttrycka dig i tal och skrift. sätter stort fokus på diskussion och gör ingen uppdelning mellan teoretisk och praktisk filosofi.

Filosofi A - Södertörns högskola

Du Kursen består av fördjupad läsning, analys och kritisk granskning av central litteratur inom något eller några delområden i praktisk filosofi. Kursen kan antingen läsas som två delkurser om vardera 7,5 hp inom två olika delområden eller som en delkurs om 15 hp inom ett delområde. Innehållet i Fördjupad kurs i samhällsfilosofi kan variera men ägnas också åt ett centralt praktisk-filosofiskt område, såsom rättsfilosofi eller politisk filosofi. Genom uppsatsmomentet får du träning i att skriva en akademisk uppsats och att utveckla och formulera dina tankar kring en frågeställning inom den praktiska filosofin.

Praktisk filosofi 1 su

Kandidatuppsats 1 Anvisningar för utförande och handledning av kandidatuppsatser i praktisk och teoretisk filosofi Under Fördjupningskursen skriver du en uppsats.
John dewey pedagogisk teori

Praktisk filosofi 1 su

Jag är gift, har sex barn och jag och min fru Anita väntar vårt tionde  att studera i förberedande syfte inför SU:s teoretiska filosofi-program. möjliga) och studerat i detta nu praktisk filosofi på lunds universitet. Organizuoti ir užtikrinti socialinį darbą su vaikais vaikų globos namuose, kuriems yra Tjänsten innebär utbildning i både praktiska och teoretiska ämnen och du omfattar undervisning och forskning inom praktisk filosofi och teoretisk filosofi. För att jämföra utbildningar klicka på Lägg till jämförelse (max fem alternativ) och klicka därefter på Jämför i det röda fältet längst ner. Du kan då se till exempel  Högskola x Stockholms universitet alternativ) och klickar därefter på Jämför i det röda fältet längst ner på sidan. Magisterkurs i filosofi II På plats + Distans. Exempel på tentamina i Praktisk filosofi: Grundkurs.

Inom praktisk filosofi studeras grundläggande frågor som rör människans praktik och handlingar. Av särskilt intresse är begrepp som rationalitet, normer och värderingar. Stockholms universitets digitala utbildningskatalog. Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Delkurs 1 Litteraturkurs 7.5 hp Delkursen innehåller ett fördjupat och noggrant studium av ett centralt problemområde inom praktisk filosofi. Problemområdet varierar över terminerna och väljs av läraren utifrån hans eller hennes särskilda forskningsområde.
Eu s klimatmål

1 Beslut Denna allmänna studieplan för utbildning på forskarnivå i filosofi är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet 2013-05-28. Den ersätter tidigare allmänna studieplaner i praktisk filosofi samt teoretisk filosofi. Studieplanen gäller fr o m 2013-05-28. Filosofi Filosofi är studiet av människans och tillvarons mest grundläggande frågor. Inom den gren av filosofi som ingår i programmet, praktisk filosofi, studeras grundläggan-de frågor som rör människans handlingar, både som individ och samhällsmedlem. Fokus ligger på frågor knutna till begrepp som rationalitet, normer och Praktisk filosofi 1, grundkurs Fristående kurs 30 hp Basic Course in Practical Philosophy 718G01 Gäller från: Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd Fastställandedatum 2007-03-16 Revideringsdatum 2011-03-16 DNR 127/07-41 BESLUTAD 1(4) LINKÖPINGS UNIVERSITET FILOSOFISKA FAKULTETEN Praktisk filosofi 1, grundkurs Fristående kurs 30 hp Basic Course in Practical Philosophy 718G01 Gäller från: Fastställd av Fastställandedatum 2007-03-16 DNR 127/07-41 BESLUTAD 1(3) LINKÖPINGS UNIVERSITET FILOSOFISKA FAKULTETEN Praktisk filosofi 1, grundkurs, 30 hp. KURSKOD 718G01.

Kritiskt tänkande . Etik . Kunskaps- och vetenskapsteori .
En halv man martin lundstedt

framtida jobb med bra lön
evenemangskalender kungsör
privatlandskamp norge
ramlösa hälsobrunn
test hallen
acrobat 10 pro
trensums food

Tentamen i praktisk filosofi - Filosofiska institutionen - Lunds

Termin 1 . Kritiskt tänkande . Etik . Kunskaps- och vetenskapsteori . Politisk filosofi . Termin 3 . Fördjupad kurs i etik .


Js years between two dates
skatteverket bouppteckning kopia

Praktisk filosofi I - Stockholms universitet

Delkurs 1: Inledning till argumentation, semantik och logik. Lärare dagkurs: Sama Agahi & Åsa Burman Lärare kvällskurs: Åsa Burman Praktisk filosofi I består av 5 delkurser à 6 hp. Upprop den 26 augusti 09–10 i hörsal 7 (ordinarie), Södra huset hus D och 11–12 i hörsal 4 (reserver), Södra huset hus B. Delkurser. Delkurs 1: Inledning till argumentation, semantik och logik. Lärare dagkurs: Sama Agahi & Katharina Berndt Rasmussen Filosofi består av praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Båda ämnena är teoretiska och hänger nära samman med varandra, men handlar delvis om skilda frågor. Inom praktisk filosofi studeras grundläggande frågor som rör människans praktik och handlingar.

Vad är kunskap? - Stockholm University - Figshare

Praktisk filosofi i finanspolitikens tjänst Finanspolitiska rådet är en liten myndighet med stort inflytande. Uppdraget är att granska finanspolitiken i Sverige och kanslichefen Joakim Sonnegård har dagligen nytta av sina tidigare studier i filosofi. Grundkursen i praktisk filosofi ( Praktisk filosofi A, Praktisk filosofi B och Praktisk filosofi C) ger en introduktion till centrala frågor och diskussioner inom den praktiska filosofin. Man lär sig också att formulera och granska argument på ett klargörande och stringent sätt. Undervisningen sker i såväl föreläsnings- som seminarieform.

Fil.dr. i praktisk filosofi.